top of page
  • Can Duru

3B Baskı Küçük Beyinler

3B biyo-baskı, küçük beyinlerin büyümesinin maliyetini büyük ölçüde düşürdüGünümüzde organoidlerin büyümesinin gözlemi için kullanılan teknoloji, mikroskop altına yerleştirilmiş cam tabanlı bir plaka içeriyor. Sadece basit bir biyolojik plaka gibi görünmesine rağmen bu plakalar çok yüksek fiyatlara satılıyor ve yalnızca belirli mikroskoplarla çalışabiliyor. Bunların yanı sıra şu anda kullanılan teknoloji, büyüyen beyin dokusuna bir besin verilmesine veya dokuların yenilenmesine izin vermiyor ve tüm dokular bir çeşit besine ihtiyacı olduğundan dolayı büyüyen organoidler kötü etkileniyor. Araştırmacılar tarafından organoidlerin büyümesi için geliştirilen yeni 3D baskı sistemi, birim başına sadece 5 dolara yeniden kullanılabiliyor. Ayrıca bu sistem, dokunun büyümesi için gerekli olan ön ısıtma teknolojisine ek olarak, bilim insanlarının organoidlere besleyici bir ortam oluşturmak için kullandığı mikroakışkan kanalları da beraberinde getiriyor. Bu yeni sistem ile şu anda günümüzdeki organodilerin besin ihtiyacının karşılanamaması, yüksek maliyet gibi problemlerin neredeyse hepsi tamamen kaldırılmış oluyor ve kullanılan eski teknoloji gibi yüksek bir fiyat gerektirmiyor.

Yeni 3B sistem ile yapay büyüme süreci, doğal beyin büyüme sürecine daha çok benziyor3B sistemin araştırmacılardan Ikram Khan, yeni geliştirilen sistemin maliyetlerinin, şu anda kullanımda olan geleneksel organoid büyütme sistemlerinden önemli ölçüde daha düşük olduğunu vurguluyor. Buna ek olarak, geliştirilen sistem kullanıldıktan sonra sterilize edilebiliyor ve organoidlerin büyümesine olanak tanıyan bir ortama dönüştürülebildiği için yeniden kullanılabiliyor. Böylece hem maliyet hem de süreç anlamında verim elde ediyorlar. Şu anda bu yeni geliştirilen sistemi laboratuvar dışında görmemiz mümkün değil. Her ne kadar yapılan incelemeler olumlu yönde olsa da şu anda büyütülebilen hücre miktarı çok az miktarda. Bundan dolayı bu teknolojiyi kullanımda görmemiz biraz zaman alabilir. Ancak gelecekte, 3B sistem ortamında büyütülen küçük beyinler ile hasarlı beyin dokusunu onarma veya değiştirme mümkün olabilir. Kaynak: Interesting Engineering

bottom of page